"Stay" - Zedd, Alessia Cara, Watch Official Music Video, Find Lyric in Two Languages English - Thai


English Lyrics
แปลเพลง
Waiting for the time to pass you by รอคอยเวลาให้ผ่านพาไปพบเจอเธอ
Hope the winds of change will change your mind หวังว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนใจของเธอ
I could give a thousand reasons why ฉันสามารถให้เหตุผลกับเธอได้เป็นพันๆ
And I know you, and you've got to ฉันรู้จักเธอ และเธอเองก็รู้ดี
Make it on your own, but we don't have to grow up ดำเนินชีวิตตามแบบของเธอเอง แต่เราไม่จำเป็นต้องเติบโต
We can stay forever young เราอยู่เป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปได้
Living on my sofa, drinking rum and cola นั่งเล่นบนโซฟาฉัน ดื่มเหล้ารัมกับโคล่า
Underneath the rising sun ภายใต้แสงอาทิตย์ยามส่องประกาย
I could give a thousand reasons why ฉันสามารถให้เหตุผลกับเธอได้เป็นพันๆ
But you're going, and you know that แต่เธอกำลังทำอะไร ซึ่งเธอเองก็รู้ดี

A part of this song mv

All you have to do is stay a minute สิ่งที่เธอต้องทำคือขอให้เธออยู่ตรงนี้สักพัก
Just take your time ขอรบกวนเวลาเธอสักครู่
The clock is ticking, so stay ปล่อยให้เข็มนาฬิกาเดินไป แต่เธออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
All you have to do is wait a second ขอเธอจงรอสักครู่
Your hands on mine ให้ฉันกุมมือเธอไว้
The clock is ticking, so stay ปล่อยให้นาฬิกาหมุนไป แต่เธอจงอยู่ตรงนี้ก่อน
All you have to do is สิ่งเธอต้องทำคือ
All you have to do is stay สิ่งที่เธอต้องทำคือจงอยู่ตรงนี้สักพัก
Won't admit what I already know จะไม่ยอมรับสิ่งที่ฉันรู้อยู่แล้ว
I've never been the best at letting go ฉันไม่เคยปล่อยสิ่งที่ดีที่สุดให้จากไป
I don't wanna spend the night alone ฉันไม่ต้องการนอนคน
Guess I need you, and I need to ฉันว่าฉันต้องการเธอ ต้องการเธอ
Make it on my own, but I don't wanna grow up ดำเนินชีวิตตามแบบของเธอเอง แต่เราไม่จำเป็นต้องเติบโต
We can stay forever young เราอยู่เป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปได้
Living on my sofa, drinking rum and cola นั่งเล่นบนโซฟาฉัน ดื่มเหล้ารัมกับโคล่า
Underneath the rising sun ภายใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าอันสดใส
I could give a million reasons why ฉันหาเหตุผลให้กับเธอได้นับเป็นพันๆเหตุผล
But you're going, and you know that แต่เธอกำลังทำอะไร ซึ่งเธอเองก็รู้ดี

A part of this song mv.

All you have to do is stay a minute สิ่งที่เธอต้องทำคือขอให้เธออยู่ตรงนี้สักพัก
Just take your time ขอรบกวนเวลาเธอสักครู่
The clock is ticking, so stay ปล่อยให้เข็มนาฬิกาเดินไป แต่เธออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
All you have to do is wait a second ขอเธอจงรอสักครู่
Your hands on mine ให้ฉันกุมมือเธอไว้
The clock is ticking, so stay ปล่อยให้นาฬิกาหมุนไป แต่เธอจงอยู่ตรงนี้ก่อน
All you have to do is สิ่งเธอต้องทำคือ
All you have to do is stay สิ่งที่เธอต้องทำคือจงอยู่ตรงนี้สักพัก
 
All you have to do is stay สิ่งที่เธอต้องทำคือหยุดพัก
So stay, yeah พักสักครู่
All you have to do is stay a minute สิ่งที่เธอต้องทำคือขอให้เธออยู่ตรงนี้สักพัก
Just take your time ขอรบกวนเวลาเธอสักครู่
The clock is ticking, so stay ปล่อยให้เข็มนาฬิกาเดินไป แต่เธออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
All you have to do is wait a second สิ่งที่เธอต้องทำคือเธอจงอยู่ตรงนี้สักพัก
Your hands on mine ให้ฉันกุมมือเธอไว้
The clock is ticking, so stay ปล่อยให้นาฬิกาหมุนไป แต่เธอจงอยู่ตรงนี้ก่อน
All you have to do is stay สิ่งที่เธอต้องทำคือพักอยู่ตรงนี้

A part of this song mv at almost the end.

แปลโดย
ไมเคิล เล้ง

[Castle On The Hill] Sing by Ed Sheeran, YOU! Can See Lyric in Two Languages En - Th


When I was six years old I broke my leg
I was running from my brother and his friends
And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down
I was younger then, take me back to when I

เมื่อตอนอายุหกขวบ ขาฉันหัก
ขณะฉันวิ่งหนีพี่ชายและเพื่อนๆของเขา
และสูดกลิ่นอายความหอมหวานจากทุ่งหญ้าบนเขาที่ม้วนตัวลงมา
ฉันเป็นเด็กเหลือเกิน พาฉันกลับไปตอนที่ฉัน

Found my heart and broke it here
Made friends and lost them through the years
And I've not seen the roaring fields in so long, I know I've grown
But I can't wait to go home

ค้นพบหัวใจและแตกสลายไปตรงนี้
คบเพื่อน ๆและเลิกลากันไปตลอดหลายปีที่ผ่านปี
และฉันไม่ได้เห็นทุ่งหญ้าแสนงามตามานาน รู้ละว่าฉันโตแล้ว
แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับบ้าน

I'm on my way
Driving at ninety down those country lanes
Singing to "Tiny Dancer"
And I miss the way you make me feel, and it's real
We watched the sunset over the castle on the hill

ฉันกำลังไป
ขับด้วยความเร็วเก้าสิบไมล์ไปตามเส้นทางในเมือง
ร้องเพลง "Tiny Dancer" ไปด้วย
มันทำให้ฉันคิดถึงสิ่งที่คุณทำให้ฉันรู้สึกและมันก็เป็นจริง
เราชมพระอาทิตย์ตกดินที่ปราสาทบนเนินเขา

Fifteen years old and smoking hand-rolled cigarettes
Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends
Had my first kiss on a Friday night, I don't reckon that I did it right
But I was younger then, take me back to when

อายุสิบห้าปีและสูบบุหรี่มวนเอง
หลบกฎหมายไป backfields และเมากับเพื่อนๆ
มีจูบแรกของฉันในคืนวันศุกร์ ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำถูกต้อง
แต่ตอนนั้นฉันก็เด็กเกินไป ช่วยพาฉันกลับไปตอนนั้นหน่อย

We found weekend jobs, when we got paid
We'd buy cheap spirits and drink them straight
Me and my friends have not thrown up in so long, oh how we've grown
But I can't wait to go home

เราได้งานสุดสัปดาห์ทำ ตอนที่เราได้รับเงิน
เราซื้อเหล้าขาวแล้วกึ๊บแบบเพียวๆ
ฉันและเพื่อนไม่ได้อ๊วกกันมานานแล้ว โอ้เราเติบใหญ่กันแล้ว
แต่ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับบ้าน

I'm on my way
Driving at ninety down those country lanes
Singing to "Tiny Dancer"
And I miss the way you make me feel, and it's real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill

ฉันกำลังไป
ขับด้วยความเร็วเก้าสิบไมล์ไปตามเส้นทางในเมือง
ร้องเพลง "Tiny Dancer" ไปด้วย
มันทำให้ฉันคิดถึงสิ่งที่คุณทำให้ฉันรู้สึกและมันก็เป็นจริง
เราชมพระอาทิตย์ตกดินที่ปราสาทบนเนินเขา
เหนือปราสาทบนเนินเขา
เหนือปราสาทบนเนินเขา

One friend left to sell clothes
One works down by the coast
One had two kids but lives alone
One's brother overdosed
One's already on his second wife
One's just barely getting by
But these people raised me and I can't wait to go home

เพื่อนคนหนึ่งไปขายเสื้อผ้า
อีกคนไปทำงานแถวชายฝั่ง
อีกคนหนึ่งก็มีลูกสอง แต่ดันอยู่คนเดียว
คนหนึ่งมีน้องติดยา
อีกคนก็มีเมียคนที่สอง
คนหนึ่งแทบจะเอาตัวไม่รอด
แต่คนเหล่านี้ทำให้มีฉัน นั่นแหละฉันจึงรอกลับบ้านไม่ไหวแล้ว

And I'm on my way, I still remember
This old country lanes
When we did not know the answers
And I miss the way you make me feel, it's real
We watched the sunset over the castle on the hill
Over the castle on the hill
Over the castle on the hill

ฉันกำลังเดินทางอยู่ ฉันยังจำมันได้อย่างดี
ถนนเส้นเดิมแห่งนี้
เวลาที่เราไม่ทราบคำตอบ
ฉันคิดถึงสิ่งที่คุณทำให้ฉันรู้สึก และเป็นจริง
เราชมพระอาทิตย์ตกดินที่ปราสาทบนเนินเขา
เหนือปราสาทบนเนินเขา
เหนือปราสาทบนเนินเขา

แปลโดย
ไมเคิล เล้ง

Click to see more songs:

[One Last Time] - Ariana Grande, Find Original of Lyrics and Thai TranslationEnglish Lyrics
แปลเพลง
I was a liar ฉันเคยเป็นคนพูดโกหก
I gave into the fire ฉันเคยล่อลวง
I know I should've fought it ฉันรู้ว่าฉันควรจะต่อสู้กับมัน
At least I'm being honest อย่างน้อยฉันก็จริงใจนะ
Feel like a failure รู้สึกเหมือนคนล้มเหลว
'Cause I know that I failed you เพราะฉันรู้ว่าฉันพลาดตัวคุณ
I should've done you better ฉันน่าจะทำดีต่อคุณมากกว่านี้
'Cause you don't want a liar (come on) เพราะคุณไม่ต้องการคนโกห
And I know, and I know, and I know และฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้แล้ว
She gives you everything but boy I couldn't give it to you เธอให้คุณได้ทุกอย่าง แต่ฉันไม่สามารถทำได้
And I know, and I know, and I know ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้แล้วล่ะ
That you got everything ว่าคุณมีทุกอย่าง
But I got nothing here without you แต่ฉันก้ไม่เหลืออะไร ถ้าไม่มีคุณ
So one last time เพราะ มันจึงเป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันต้องการเป็นคนพาคุณกลับบ้าน
One more time อีกครั้งหนึ่ง
I promise after that, I'll let you go ฉันสัญญาว่า หลังจากนั้น ฉันจะปล่อยคุณไป
Baby I don't care if you got her in your heart ฉันไม่แคร์หรอกถ้าคุณมีเธออยู่ในใจ
All I really care is you wake up in my arms ทั้งหมดที่ฉันต้องการจริงๆก็คือยามคุณตื่นขึ้นมามีฉันอยู่ในอ้อมแขน
One last time เป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันต้องการเป็นคนพาคุณกลับบ้าน
I don't deserve it ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรต่อสู้กับมัน
I know I don't deserve it อย่างน้อยฉันก็ซื่อสัตย์
But stay with me a minute แค่อยู่กับฉันสักครู่
I'll swear I'll make it worth it ฉันสาบานว่าฉันจะทำให้มันคุ้มค่า
Can't you forgive me คุณยกโทษให้ฉันหน่อยไม่ได้เหรอ
At least just temporarily อย่างน้อยก็เพียงชั่วคราวก็ยังดี
I know that this is my fault ฉันรู้ว่ามันเป็นความผิดของฉัน
I should have been more careful (come on) ฉันควรระมัดระวังให้มากขึ้น (มากขึ้น)
And I know, and I know, and I know และฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้แล้ว
She gives you everything but boy I couldn't give it to you หล่อนให้ทุกอย่างกับคุณ แต่ฉันทำได้ไม่เท่าหล่อน
And I know, and I know, and I know ฉันรู้ ฉันรู้ ฉันรู้ละ
That you got everything ว่าคุณมีทุกอย่าง
But I got nothing here without you baby แต่ฉันก้ไม่เหลืออะไร ถ้าไม่มีคุณ
So one last time เพราะ มันจึงเป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันต้องการเป็นคนพาคุณกลับบ้าน
One more time อีกครั้งหนึ่ง
I promise after that, I'll let you go ฉันสัญญาว่า หลังจากนั้น ฉันจะปล่อยคุณไป
Baby I don't care if you got her in your heart ฉันไม่แคร์หรอกถ้าคุณมีเธออยู่ในใจ
All I really care is you wake up in my arms ทั้งหมดที่ฉันต้องการจริงๆก็คือยามคุณตื่นขึ้นมามีฉันอยู่ในอ้อมแขน
One last time เป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันต้องการเป็นคนพาคุณกลับบ้าน
I know I shouldn't fight it ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรต่อสู้กับมัน
At least I'm being honest แต่อย่างน้อยฉันก็จริงใจ
Just stay with me a minute แค่อยู่กับฉันสักครู่
I swear I'll make it worth it ฉันสาบานว่าฉันจะทำให้มันคุ้มค่า
'Cause I don't want to be without you เพราะฉันไม่ต้องการอยู่โดยไม่มีคุณอยู่ข้างกาย
So one last time ขอเป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันอยากเป็นคนพาคุณกลับบ้าน
One more time อีกครั้งหนึ่ง
I promise after that, I'll let you go ฉันสัญญาว่าหลังจากนั้นฉันจะปล่อยคุณไป
Baby I don't care if you got her in your heart ฉันไม่แคร์หรอกว่าคุณจะมีเธออยู่ในใจ
All I really care is you wake up in my arms ฉันต้องการเพียงว่าเมื่อคุณตื่นขึ้น คุณอยู่ในอ้อมแขนฉัน
One last time เป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันต้องเป็นคนพาคุณกลับบ้าน
One last time เป็นครั้งสุดท้าย
I need to be the one who takes you home ฉันต้องการเป็นคนพาคุณกลับบ้าน

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

Click to see more songs:

2 Languages Song Lyrics [Shape of You] - Ed SheeranEnglish Lyrics
แปลเพลง
The club isn't the best place to find a lover
คลับเหรอ ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลย
So the bar is where I go
ต้องบาร์สิ ฉันถึงจะไป
Me and my friends at the table doing shots
ฉันและเพื่อนๆนั่งโต๊ะดวดช็อท
Drinking fast and then we talk slow
ดื่มเอาดื่มเอา พอเมาเราก็เริ่มพูดช้าลงๆ
Come over and start up a conversation with just me
มาเลย มาสิเรามานั่งเหลากัน
And trust me I'll give it a chance now
ไว้ใจเถอะน่า ฉันจะไมค่อยให้โอกาสใครนะ
Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox
จับมือกันไป หยุดก่อน หยอดเหรียญตู้เพลงซะหน่อย
And then we start to dance, and now I'm singing like
แล้วเรามาเริ่มเต้นกันเลย ฉันก็ร้องเพลงแบบว่า
Girl, you know I want your love
คุณรู้ไหมว่าฉันต้องการความรักจากเธอ
Your love was handmade for somebody like me
ความรักของเธอปั้นมาเพื่อคนอย่างฉันนี่
Come on now, follow my lead
มาเลยตอนนี้ ฉันจะนำเอง
I may be crazy, don't mind me
ฉันอาจจะดูบ้องๆ อย่าได้ถือสาเลย
Say, boy, let's not talk too much
บอกสิว่า, พ่อหนุ่ม เราจะไม่พูดมากอะไร
Grab on my waist and put that body on me
คว้าเอวฉันไว้และเอนร่างมาบนฉัน
Come on now, follow my lead
มาเลยตอนนี้ ฉันจะนำเอง
Come, come on now, follow my lead
มาสิ มาเลยตอนนี้ ฉันจะนำเอง
I'm in love with the shape of you
ฉันรักและหลงไหลรูปร่างเธอจัง
We push and pull like a magnet do
เราดันและดึงเหมือนยังกับแม่เหล็ก
Although my heart is falling too
แล้วหัวใจฉันก็หลงไหลเช่นกัน
I'm in love with your body
ฉันชอบตัวเธอจัง
And last night you were in my room
คืนก่อนที่เธออยู่ในห้องของฉัน
And now my bedsheets smell like you
และตอนนี้ผ้าคลุมเตียงฉันมีกลิ่นเหมือนตัวคุณ
Every day discovering something brand new
ทุกๆวันมีสิ่งใหม่ให้ค้นหา
I'm in love with your body
ฉันรักตัวเธอจัง
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
โอ-I-โอ-I-โอ-I-โอ้ฉัน
I'm in love with your body
ฉันรักร่างกายของเธอ
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
โอ-I-โอ-I-โอ-I-โอ้ฉัน
I'm in love with your body
ฉันรักเรือนร่างของเธอ
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I
โอ-I-โอ-I-โอ-I-โอ้ฉัน
I'm in love with your body
ฉันรักเรือนร่างของเธอ
Every day discovering something brand new
ทุกวันมีสิ่งใหม่ๆให้พบเจอ
I'm in love with the shape of you
ฉันรักเรือนร่างเธอจัง
One week in we let the story begin หนึ่งสัปดาห์ กับเรื่องราวที่เราเริ่มต้นด้วยกัน
We're going out on our first date เรากำลังจะออกเดทในวันแรกของเรา
You and me are thrifty, so go all you can eat เราต้องเขียมกันหน่อย ไปหาร้านแบบกินไม่อั้นกัน
Fill up your bag and I fill up a plate เธอเอาใส่ถุงส่วนฉันใส่จาน
We talk for hours and hours about the sweet and the sour เราต่างคุยกัน เปรี้ยวหวานเป็นชั่วโมง
And how your family is doing okay และครอบครัวของเธอสบายดีนะ
Leave and get in a taxi, then kiss in the backseat กับรถแท็กซี่แล้วนั่งจุ๊บกัน
Tell the driver make the radio play, and I'm singing like1 บอกโชเฟอร์ เปิดเพลงหน่อย ฉันจะร้องเพลงแบบว่า..
Girl, you know I want your love คุณรู้ไหมว่าฉันต้องการความรักจากเธอ
Your love was handmade for somebody like me ความรักของเธอปั้นมาเพื่อคนอย่างฉันนี่
Come on now, follow my lead มาเลยตอนนี้ ฉันจะนำเอง
I may be crazy, don't mind me ฉันอาจจะดูบ้องๆ อย่าได้ถือสาเลย
Say, boy, let's not talk too much บอกสิว่า, พ่อหนุ่ม เราจะไม่พูดมากอะไร
Grab on my waist and put that body on me คว้าเอวฉันไว้และเอนร่างมาบนฉัน
Come on now, follow my lead มาเลยตอนนี้ ฉันจะนำเอง
Come, come on now, follow my lead2 มาสิ มาเลยตอนนี้ ฉันจะนำเอง
I'm in love with the shape of you ฉันรักและหลงไหลรูปร่างเธอจัง
We push and pull like a magnet do เราดันและดึงเหมือนยังกับแม่เหล็ก
Although my heart is falling too แล้วหัวใจฉันก็หลงไหลเช่นกัน
I'm in love with your body ฉันชอบตัวเธอจัง
And last night you were in my room คืนก่อนที่เธออยู่ในห้องของฉัน
And now my bedsheets smell like you และตอนนี้ผ้าคลุมเตียงฉันมีกลิ่นเหมือนตัวคุณ
Every day discovering something brand new ทุกๆวันมีสิ่งใหม่ให้ค้นหา
I'm in love with your body ฉันรักตัวเธอจัง
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I โอ-I-โอ-I-โอ-I-โอ้ฉัน
I'm in love with your body ฉันรักร่างกายของเธอ
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I โอ-I-โอ-I-โอ-I-โอ้ฉัน
I'm in love with your body ฉันรักเรือนร่างของเธอ
Oh—I—oh—I—oh—I—oh—I โอ-I-โอ-I-โอ-I-โอ้ฉัน
I'm in love with your body ฉันรักเรือนร่างของเธอ
Every day discovering something brand new ทุกวันมีสิ่งใหม่ๆให้พบเจอ
I'm in love with the shape of you ฉันรักเรือนร่างเธอจัง

Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
I'm in love with the shape of you ฉันรักและหลงไหลรูปร่างเธอจัง
We push and pull like a magnet do เราดันและดึงเหมือนยังกับแม่เหล็ก
Although my heart is falling too แล้วหัวใจฉันก็หลงไหลเช่นกัน
I'm in love with your body ฉันชอบตัวเธอจัง
Last night you were in my room คืนก่อนที่เธออยู่ในห้องของฉัน
And now my bedsheets smell like you และตอนนี้ผ้าคลุมเตียงฉันมีกลิ่นเหมือนตัวคุณ
Every day discovering something brand new ทุกๆวันมีสิ่งใหม่ให้ค้นหา
I'm in love with your body ฉันรักตัวเธอจัง
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
I'm in love with your body ฉันรักตัวเธอจัง
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
I'm in love with your body ฉันรักตัวเธอจัง
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
Come on, be my baby, come on มาสิ มาเป็นแฟนฉัน มาสิมา
I'm in love with your body ฉันรักเรือนร่างของเธอ
Every day discovering something brand new ทุกๆวันมีสิ่งใหม่ให้ค้นหา
I'm in love with the shape of you ฉันหลงรักเรือนร่างเธอจัง
Download from amazon 

Translated by:
Michael Leng

Click to see more songs:

"Imagine" - John Lennon เนื้อเพลงพร้อมคำแปล | แปลเพลงฮิตติดชาร์ต : เว็บคนชอบเพลงEnglish Lyrics
แปลเพลง
Imagine there's no heaven จินตนาการไปว่าสวรรค์ไม่มีจริง
It's easy if you try มันง่ายนะถ้าลองพยามดู
No hell below us เบื้องล่างไม่มีขุมนรก
Above us only sky เบื้องบนมีเพียงท้องฟ้า
Imagine all the people living for today จินตนาการว่าทุกคนอยู่เพื่อวันนี้
Imagine there's no countries จินตนาการว่าไม่มีประเทศ
It isn't hard to do ไม่ยากเลยที่จะทำ
Nothing to kill or die for ไม่มีสิ่งให้กำจัดหรืออุทิศชีวิตให้
And no religion too และไม่มีซึ่งศาสนา
Imagine all the people living life in peace, you จินตนาการว่าทุกคนเพื่อกันอย่างสันติสุข


You may say I'm a dreamer คุณอาจหาว่าฉันเพ้อฝัน
But I'm not the only one แต่มันก็ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว
I hope some day you'll join us หวังว่าวันหนึ่งคุณจะเข้ามาร่วมฝันด้วยกัน
And the world will be as one และโลกนี้จะเป็นเพียงหนึ่งเดียว
Imagine no possessions จินนาการว่าไร้ซึ่งความครอบครอง
I wonder if you can ฉันแคลงใจว่าคุณทำได้ไหม
No need for greed or hunger ไม่จำเป็นต้องมีความโลภหรือความหิวโหย
A brotherhood of man อยู่กันฉันท์พี่น้อง
Imagine all the people sharing all the world, you จินตานาการว่าผู้คนแบ่งปันกันและกัน
You may say I'm a dreamer คุณอาจหาว่าฉันเพ้อฝัน
But I'm not the only one แต่ฉันไม่ได้ฝันคนเดียว
I hope some day you'll join us หวังว่าวันหนึ่งคุณจะร่วมฝันกับเรา
And the world will be as one และโลกใบนี้จะเป็นเพียงหนึ่งเดียว
Oh oh yea yea โอ้ใช่แล้ว

Translated by:

Michael Leng

Click to see more songs:

[[That's What I Like]] - Bruno Mars / Produced By Shampoo Press & Curl / Album: 24K Magic - แปลเพลง


English Lyrics
แปลเพลง
Hey, hey, hey เฮ้เฮ้เฮ้
I got a condo in Manhattan พี่มีคอนโดอยู่ที่แมนฮัตตัน
Baby girl, what's hatnin'? ว่าไงจ๊ะสาวสาย สนป่ะ?
You and your ass invited ขอเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมจ๊ะ
So gon' and get to clappin' มาเถอะนะ มาสนุกด้วยกัน
Go pop it for a pimp, pop-pop it for me เต้นส่วยก้น ส่ายไปส่ายสิจ๊ะน้องหนู
Turn around and drop it for a pimp, drop-drop it for me หันหลังมา ย่อตัวลงไป ส่ายตูดแล้วย่อ ย่อลงให้ฉัน
I'll rent a beach house in Miami ฉันจะเช่าบ้านริมหาดในไมอามี
Wake up with no jammies (nope) ตื่นขึ้นมาแบบไม่ใส่เสื้อผ้า
Lobster tail for dinner มื้อเย็นเป็นล็อบสเตอร์
Julio serve that scampi ให้ Julio เป็นคนเสิร์ฟกุ้งตัวใหญ่
You got it if you want it, got, got it if you want it เธอจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ได้แน่ ได้ตามน้องต้องการ
Said you got it if you want it, take my wallet if you want it, now บอกมาเลยว่าอยากได้อะไร เอากระเป๋าสตางค์ฉันไปเลย เอ้า! เอาไปตอนนี้เลย
Jump in the Cadillac โดดขึ้นรถคาดิแลค
(Girl, let's put some miles on it) (สาวสวย เรามาเพิ่มไมล์รถคันนี้กันหน่อยเถอะนะ)
Anything you want ไม่ว่าอะไรที่น้องหนูต้องการ
(Just put a smile on it) (ขอแค่เพียงยิ้มหวานๆ)
You deserve it baby, you deserve it all เธอเหมาะสมกับมันมาก มันช่างเหมาะเจาะกับเธอ
And I'm gonna give it to you และฉันจะให้มันกับเธอ
Cool jewel be shining so bright แก้วแหวนเงินทอง ส่องประกายแสงสดใส
Strawberry champagne on ice แชมเปญสตรอเบอร์รี่กับน้ำแข็ง
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Sex by the fire at night มีเซ็กซ์กันข้างกองไฟยามค่ำคืน
Silk sheets and diamonds all white ผ้าปูนที่นอนไหมและเพชรทุกอย่างสีขาว
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
I'm talkin' trips to Puerto Rico ฉันกำลังพูดถึงทริปไปเปอร์โตริโก
Say the word and we go แค่เธอพูดมาคำเดียวเราก็จะไปกันเลย
You can be my freaka เธอมาเป็นคู่นอนของฉัน
Girl, I'll be a fleeko, mamacita สาวน้อย แล้วฉันก็จะเป็นคู่นอนของเธอ
I will never make a promise that I can't keep ฉันไม่เคยสัญญาแล้วไม่รักษาคำพูด
I promise that your smile ain't gon' never leave ฉันสัญญาได้เลยว่ารอยยิ้มของเธอจะไม่ถูกลบไป
Shopping sprees in Paris ช้อปปิ้งจับจ่ายในปารีส
Everything twenty-four karats (twenty-four karats) ทุกๆอย่างต้องยี่สิบสี่กะรัต(ยี่สิบสี่กะรัต)
Take a look in that mirror (take a look) ลองมองไปในกระจกนั่น (ดูมันสิ)
Now tell me who's the fairest ตอนนี้ช่วยบอกฉันว่าใครงามเลิศในปฐพี
Is it you? (is it you?) is it me? (is it me?) เธอใช่ไหม? (เธอใช่มั้ย?) หรือว่าฉัน? (หรือว่าเป็นฉัน?)
Say it's us (say it's us) and I'll agree, baby บอกสิว่าเป็นเราทั้งคู่ (พูดเลยสิ) และฉันก็จะเห็นดีด้วยจ๊ะคนดี
Jump in the Cadillac โดดขึ้นรถคาดิแลค
(Girl, let's put some miles on it) (สาวสวย เรามาเพิ่มไมล์รถคันนี้กันหน่อยเถอะนะ)
Anything you want ไม่ว่าอะไรที่น้องหนูต้องการ
(Just to put a smile on you) (ขอแค่เพียงยิ้มหวานๆ)
You deserve it baby, you deserve it all เธอเหมาะสมกับมันมาก มันช่างเหมาะเจาะกับเธอ
And I'm gonna give it to you และฉันจะให้มันกับเธอ
Cool jewel be shining so bright แก้วแหวนเงินทอง ส่องประกายแสงสดใส
Strawberry champagne on ice แชมเปญสตรอเบอร์รี่กับน้ำแข็ง
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Sex by the fire at night มีเซ็กซ์กันข้างกองไฟยามค่ำคืน
Silk sheets and diamonds all white ผ้าปูนที่นอนไหมและเพชรทุกอย่างสีขาว
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
You say you want a good time เธอบอกว่าต้องการมีช่วงเวลาดีๆ
Well here I am baby, here I am baby นีไง ฉันอยู่ที่นี่แล้ว ฉันอยู่ที่นี่แล้วที่รัก
Talk to me, talk to me, talk to me พูดกับฉัน คุยกับฉัน พูดคุยกับฉัน
Talk to me, tell me what's on your mind พูดกับฉัน บอกฉันว่าเธอคิดยังไง
What's on your mind เธอมีอะไรอยู่ในใจ
If you want it, girl, come and get it ถ้าเธออยากได้ เข้ามาเอาไปได้เลย
All this is here for you ทั้งหมดนี้สำหรับเธอ
Tell me baby, tell me, tell me baby บอกฉันเลยที่รัก บอกฉัน บอกฉันหน่อยสิ
What you tryna do ว่าเธออยากทำอะไร
Cool jewel be shining so bright แก้วแหวนเงินทอง ส่องประกายแสงสดใส
Strawberry champagne on ice แชมเปญสตรอเบอร์รี่กับน้ำแข็ง
Lucky for you, that's what I like, that's what I like (that's what I like) เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Sex by the fire at night มีเซ็กซ์กันข้างกองไฟยามค่ำคืน
Silk sheets and diamonds all white ผ้าปูนที่นอนไหมและเพชรทุกอย่างสีขาว
Lucky for you, that's what I like, that's what I like (that's what I like) เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ
Lucky for you, that's what I like, that's what I like เธอช่างโชคดี ฉันชอบอะไรแบบนี้ นี่แหละที่ฉันชอบ

[More Than I Can Say] - Leo Sayer | อ่านว่า "มอร์แธน ไอ แคน เซย์" เว็บ : "รักเธอจนสุดจะบรรยาย" แต่งโดย Allison, Jerry/Curtis, Sonny คนชอบเพลง" แปลโดย "เว็บคนชอบเพลง"

English Lyrics
แปลเพลง
Oh oh yea yea
โอ้ ใช่แล้วจ้ะ
I love you more than I can say
ฉันรักเธอมากจนสุดจะบรรยายเป็นพูดได้
I'll love you twice as much tomorrow
วันพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณมากยิ่งขึ้นอีกเท่าหนึ่ง
Oh love you more than I can say
โอ้ รักเธอเสียจนบอกไม่ถูก
Oh oh yea yea
โอ้ ใช่เลย
I miss you ev'ry single day
ฉันคิดถึงไม่มีวันว่างเว้น
Why must my life be filled with sorrow
ทำไมชีวิตฉันถึงเต็มไปด้วยความทุกข์ระทม
Oh love you more than I can say
โอ้ รักเธอเสียจนบอกไม่ถูก
Don't you know I need you so
คุณไม่ทราบหรอกรึว่าฉันต้องการคุณมาก
Tell me please I gotta know
บอกฉันหน่อย ฉันอยากจะรู้
Do you mean to make me cry
คุณอยากทำให้ฉันร้องไห้หรือ
Am I just another guy
ฉันเป็นคนอยู่นอกสายตาคุณอย่างนั้นสิ?
Oh oh yea yea
โอ้ใช่แล้วจ้ะ
I miss you more than i can say
ฉันคิดถึงจนเกินกว่าจะพูดออกมาได้
Why must my life be filled with sorrow
ทำไมชีวิตฉันถึงเต็มไปด้วยความระทม
Oh love you more than I can say
โอ้ รักเธอเสียจนบอกไม่ถูก
Oh don't you know I need you so
โอ คุณไม่ทราบหรอกรึว่าฉันต้องการคุณมาก
So tell me please I gotta know
บอกฉันหน่อย ฉันอยากจะรู้
Do you mean to make me cry
คุณอยากทำให้ฉันร้องไห้หรือ
Am I just another guy
หรือว่าฉันไม่ใช่คนที่ใช่
Oh oh yea yea
โอ้ใช่แล้วจ้ะ
I love you more than I can say
ฉันรักเธอมากจนสุดจะบรรยายเป็นคำพูดได้
I'll love you twice as much tomorrow
วันพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณมากยิ่งขึ้นอีกเท่าหนึ่ง
Oh love you more than I can say
โอ้ รักเธอเสียจนบอกไม่ถูก
I love you more than I can say
ฉันรักเธอมากจนสุดจะบรรยายเป็นคำพูดได้
I love you more than I can say (more than I can say)
ฉันรักเธอมากจนพูดไม่ออก บอกไม่ถูก
I love you twice as much tomorrow (more than I can say)
ฉันรักเธอมากจนพูดไม่ออก บอกไม่ถูก
I love you twice as much tomorrow
พรุ่งฉันจะรักคุณมากขึ้นอีกเท่า
(More than I can say) I love you more than I can say
(เกิดกว่าที่ฉันจะพรรณา) ฉันรักคุณจนสุดจะพูดออกมา
(More than I can say) I love you more than words can say yeah
(เกิดกว่าที่ฉันจะพรรณา) ฉันรักคุณจนสุดจะพูดออกมา เยฮ์


Click to see more songs:

"Something Just Like This" - The Chainsmokers & Coldplay | แปลเพลง เว็บ "คนชอบเพลง"


English Lyrics
แปลเพลง
I've been reading books of old
ฉันอ่านหนังสือเก่าๆ
The legends and the myths
ตำนานแห่งความลี้ลับ
Achilles and his gold
Achilles และทองคำ
Hercules and his gifts
Hercules กับของขวัญ
Spiderman's control
การควบคุมของ Spiderman
And Batman with his fists
และแบทแมนกับกำปั้นของเขา
And clearly I don't see myself upon that list
ชัดเจนว่าไม่มีฉันอยู่รายชื่อเหล่านั้น
///
///
She said "Where'd you wanna go?
เธอถามว่า "คุณต้องการไปที่ไหน?
How much you wanna risk?
คุณต้องการเสี่ยงได้เท่าไหร่?
I'm not looking for somebody
ฉันไม่ได้มองหาใครสักคน
With some superhuman gifts
กับของขวัญที่เหนือมนุษย์
Some superhero
หรือคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่
Some fairytale bliss
ความสุขแห่งเทพนิยาย
Just something I can turn to
ฉันขอเพียงแค่สิ่งที่ฉันสามารถหันไป
Somebody I can kiss"
แล้วพบใครบางคนที่ฉันสามารถจุมพิตได้
///
///
"I want something just like this
ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh I want something just like this
ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo"
Doo-doo-doo, doo-doo-doo"
///
///
"Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้
I want something just like this"
ฉันต้องการเพียงแค่นี้
I've been reading books of old
ฉันอ่านหนังสือเก่าๆ
The legends and the myths
ตำนานแห่งความลี้ลับ
The testaments they told
พยานหลักฐานที่พวกเขาบอก
The moon and its eclipse
เรื่อราวของจันทรคราส
And Superman unrolls
และ Superman ผู้เปลื้อง
A suit before he lifts
ชุดสูทก่อนที่เขาทะยานไป
But I'm not the kind of person that it fits
แต่ฉันไม่ใช่คนจำพวกแบบนั้น
///
///
She said "Where'd you wanna go?
เธอถามว่า "คุณต้องการไปที่ไหน?
How much you wanna risk?
คุณต้องการเสี่ยงได้เท่าไหร่?
I'm not looking for somebody
ฉันไม่ได้มองหาใครสักคน
With some superhuman gifts
กับของขวัญที่เหนือมนุษย์
Some superhero
หรือคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่
Some fairytale bliss
ความสุขแห่งเทพนิยาย
Just something I can turn to
ฉันขอเพียงแค่อะไรก็ได้ที่ฉันหันไป
Somebody I can miss"
แล้วพบใครสักคนที่ฉันสามารถจุมพิตได้
///
///
"I want something just like this
ฉันต้องการเพียงแค่นี้
I want something just like this"
ฉันต้องการเพียงแค่นี้
///
///
"Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo-doo-doo"
Doo-doo-doo, doo-doo-doo
///
///
"Where d'ya wanna go?
"คุณต้องการไปที่ไหน?
How much you wanna risk?
คุณต้องการเสี่ยงได้เท่าไหร่?
I'm not looking for somebody
ฉันไม่ได้มองหาใครสักคน
With some superhuman gifts
กับของขวัญที่เหนือมนุษย์
Some superhero
หรือคนที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่
Some fairytale bliss
หรือความสุขแห่งเทพนิยาย
Just something I can turn to
ฉันขอเพียงแค่สิ่งที่ฉันสามารถหันไป
Somebody I can kiss
แล้วพบใครบางคนที่ฉันสามารถจุมพิตได้
I want something just like this"
ฉันต้องการแค่นี้
///
///
"Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้
Oh I want something just like this
โอ้ ฉันต้องการเพียงแค่นี้

Translated by:
Michael Leng

Click to see more songs:

"(Lean On (Official Lyric Video))" Major Lazer & DJ Snake | แปลเพลง เว็บ "คนชอบเพลง"


Lyrics
แปลเพลง
Do you recall, not long ago
คุณยังจำได้ไหม? เมื่อไม่นานมานี้
We would walk on the sidewalk
เราเดินไปด้วยกัน
Innocent, remember?
ต่างยังไร้เดียงสา ยังจำได้อยู่น๊ะ?
All we did was care for each other
เราต่างห่วงใยดูแลกันและกัน
***
***
But the night was warm
แต่กระนั้น ค่ำคืนนั้นมันช่างแสนอบอุ่น
We were bold and young
เรายังเด็กและเด็ดเดี่ยว
All around the wind blows
สายลมโหมโบกพลิ้วไหวไปมา
We would only hold on to let go
เราต่างโอบกอดกันและกันปล่อยให้เวลาผ่านไป
***
***
[Chorus 2x:]
[Chorus 2x:]
Blow a kiss, fire a gun
จุมพิตตามติดลั่นไกปืน
We need someone to lean on
ยังไงๆเราต้องการหาคนพึ่งพิง
Blow a kiss, fire a gun
โปรยจุมพิต ลั่นไกเช๊ะ
All we need is somebody to lean on
เราต่างต้องการคนที่จะให้ความพึ่งพา
***
***
(Eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh) [4x]
(Eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh) [4x]
***
***
What will we do when we get old?
จะเป็นอย่างไรเมื่อเราย่างเข้าวัยแก่ชรา
Will we walk down the same road?
เราจะยังเดินอยู่บนถนนเส้นเดียวกันอยู่ไหม?
Will you be there by my side?
จะยังมีคุณอยู่เคียงข้างฉันหรือเปล่า?
Standing strong as the waves roll over
ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งท่ามกลางคลื่นลมถาถมเข้าหา
***
***
When the nights are long
ยามค่ำคืนอันยาวนาน
Longing for you to come home
รอนานแสนนานให้คุณกลับมา
All around the wind blows
กระแสลมสบัดพัดไปมา
We would only hold on to let go
เราต่างจะเดินต่อไปมีกันและกัน
***
***
[Chorus 2x:]
[Chorus 2x:]
Blow a kiss, fire a gun
จุมพิตแล้วตามติดลั่นไกปืน
We need someone to lean on
ยังไงๆเราต้องการหาคนพึ่งพิง
Blow a kiss, fire a gun
จุมพิตและเหนี่ยวไกปืน
All we need is somebody to lean on
เราต่างต้องการคนที่จะให้ความพึ่งพา
***
***
(Eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh) [2x]
(Eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh) [2x]
All we need is somebody to lean on
เราต่างต้องการคนที่จะให้ความพึ่งพา
(Eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh) [2x]
(Eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh, eeh ooh) [2x]
All we need is somebody to lean on
เราต่างต้องการคนที่จะให้ความพึ่งพา
Lean on, lean on, lean on, lean on...
พึ่งพาใครซักคน ใครซักคน มีใครซักคนให้ได้พึ่งพิง...
***
***
[Chorus 2x:]
[Chorus 2x:]
Blow a kiss, fire a gun
หอมแก้มแนบชิด แล้วลั่นไกปืน
We need someone to lean on
เราต้องการหาคนให้ความพึ่งพิง
Blow a kiss, fire a gun
จุมพิตและเหนี่ยวไกปืน
All we need is somebody to lean on
เราต่างต้องการคนที่จะให้ความพึ่งพา


Click to see more songs: